logo
logo
logo

مارکت اندرویدی کیان دروید

دانش شیمی توسط کیمیاگران به وجود آمد آن ها می خواستند ماده ای را پیدا کنند که با زدن آن به هر چیز (به ویژه مس) آن را به طلا تبدیل کنند. اگر چه نتوانستند، ولی شیمی امروزه هر چیز را به طلا تبدیل می کند بهترین نمونه نفت است که ماده ای سیاه رنگ […]

گروه بندی ها