logo
logo
logo

راهنمای خرید از مارکت کیان دروید


راهنمای خرید

اپلیکیشن های مارکت کیان دروید پرداخت درون برنامه می باشد که شما می توانید پس از استفاده از نسخه ی رایگان در صورت تمایل با پرداخت هزینه از نسخه ی کامل استفاده کنید.

مراحل خرید به صورت زیر است.

۱- پس از اجرای برنامه برای اولین بار اپلیکیشن چک می کند آیا در گذشته این اپ خریداری شده یا نه ، در صورتی که خرید انجام نشده باشد صفحه ای باز می شود که شما می توانید نسخه ی رایگان را استفاده کنید و یا نسخه ی کامل را خریداری نمایید.

1

۲- پس از استفاده از اپلیکیشن رایگان در صورتی که مایل به خرید باشید ابتدا شماره موبایل یا تلفن یازده رقمی را وارد کنید. این شماره برای به روز رسانی های بعدی الزامی است، درصورتی که فراموش کنید چه شماره ای وارد کرده اید هنگام به روز رسانی باید دوباره هزینه پرداخت کنید.

2

۳- بعد از وارد کردن شماره موبایل بر روی دکمه ی “خرید یا به روز رسانی” کلیک کنید، توجه داشته باشید قبلآ به اینترنت وصل شده باشید.

3

۴- از پنجره باز شده یک مرورگر اینترنت انتخاب کنید.

8

۵- یکی از بانک های ملت یا صادرات را انتخاب کنید.

5

۶- پس از باز شدن درگاه بانک شماره کارت را وارد کنید و دیگر بخش ها را پر کنید، آدرس ایمیل الزامی نیست اما اگر وارد کنید رسید خرید برای شما ارسال می شود.

6

۷- دکمه ی پرداخت را بزنید و صبر کنید عملیات انجام شود. پس از انجام موفقیت آمیز خرید اپلیکیشن به طور کامل در اختیار شما است.

7

8

نکته ی ۱- در صورت خرید برای به روز رسانی فقط لازم است شماره موبایلی را که در هنگام خرید وارد کرده اید دوباره وارد کنید و دکمه ی “خرید یا به روز رسانی” را بزنید اپلیکیشن پس از چند ثانیه اجازه ی دسترسی به نسخه ی کامل را به شما می دهد. حتی اگر دستگاه خود را به تنظیمات کارخانه برگردانید نیاز به پرداخت دوباره هزینه ندارید.

نکته ی ۲- در صورتی که بخواهید اپلیکیشن را بر روی دستگاه دیگری نصب کنید لازم است هزینه را پرداخت کنید حتی اگر از شماره تلفنی استفاده کنید که قبلآ با آن همین اپلیکیشن را خریداری کرده باشید.

مجوزهای مرکز توسعه فناوری و رسانه های دیجیتال